Conversation Between Ikeepitcold and chandoidunghoi

1 Visitor Messages

 1. t?i sản bi?n bản huỷ ho? đơn t?a nh?
  sử dụng hết, bi?n bản họp gia đ?nh cơ sở
  sử dụng hết, kiểm to?n tai hải ph?ng c
  sử dụng hết, ho?n thuế gtgt tai hải ph?ng
  trong năm b?n giao c?ng việc
  Tuy nhi?n, nghiệm thu vật tư đầu v?o
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1