Conversation Between 25contender and chivas18

1 Visitor Messages

 1. Mỗi huyệt Tổ Khiếu, Kh* Hải, Đan Điền đều có một h*n đan, tam đan hợp

  nhất ch*nh l* đánh vỡ sự cân bằng của ba huyệt, khiến cho H*n Đan trong
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói trung tâm kế toán tại tphcm học kế toán tại cầu giấy chung cư newskyline văn quán

  huyệt Tổ Khiếu trầm xuống dung hợp với H*n Đan ở Kh* Hải. Đây l* bước

  dung hợp đầu tiên.

  Nếu l*m được bước n*y, bước tiếp theo l* trầm xuống đan điền, cuối cùng

  l* dung hợp với Han Đan của huyệt Đan Điền. Nếu th*nh công đem ba khỏa
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1