Conversation Between Sawfish and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ công ty luật http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ên trên thể diện của Mục Binh, bởi vì mưu kế n*y xác thực không phải l* do hắn nghĩ ra, lời châm chọc giống như mũi kim sắc bén, đâm thấu trái tim cao ngạo của hắn, đủ khiến cho hắn ghi khắc suốt đời. Kết quả, Mục Binh thần sắc t*m xanh, căn bản không thể tìm ra được lý do n*o, để phản bác, chỉ đ*nh nghiến răng nghiến lợi nói: "Dược Thiên Sầu, ta sẽ cho ngươi biết như thế n*o gọi l* muốn sống không thể, muốn chết không xong!"

    "Muốn sống không thể ư?" Dược Thiên Sầu châm chọc nói: "Ngươi yên tâm, ta cầu xin ai cũng không bao giờ cầu xin nh* ngươi."

    Theo sau bình thản giương ngón tay cái
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1